Frou Frou lès bins

Programme Frou Frou lès bins

Frou Frou lès bins

Opérette inédite au Cercle Wallon

Représentations les :

    • Samedi 10 novembre(19h30), Dimanche 11 novembre(16h00)
    • Vendredi 16 novembre(19h30), Samedi 17 novembre(19h30)
    • Dimanche 18 novembre 2007 (16h00)